1992. gadā SIA "Dziedrs" izveidojās no Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja restauratoru kolektīva. Uzņēmuma dibinātāji no 1969. gada, strādājot muzejā, apguva muzeja eksponātu – veco ēku demontāžu, pārvešanu uz muzeju un to uzstādīšanu muzejā. Tā no SIA "Dziedrs" dibināšanas brīža firmā strādāja jau profesiju apguvuši amatnieki, kas jau patstāvīgi bija uzcēluši vairākas nopietnas būves un restaurējuši neskaitāmas senceltnes brīvdabas muzejā.