Gribu celt māju?

Ar ko sākt?

 

Cilvēks izvēloties dzīvot guļbaļķu mājā ir izšķīries par dzīvi ekoloģiskā vidē, harmonijā ar dabu un apkārtējām lietām. Lai neizjauktu šo vēlamo līdzsvaru, tad jaunās mājas būvētājam ir jāizvēlas sev piemērotākā guļbūves firma, kura būtu gatava realizēt pasūtītāja ieceres. Guļbūves māja ir tik specifiska būve, ka to būvēt nevajag uzticēt iesācējiem. Ja izvēlēts arhitekts, kas nav projektējis guļbūvi, tam būtu jāstrādā kopā ar pieredzējušu guļbūvētāju firmu. Izvēloties būvfirmu, klientam būtu jālūdz atrādīt firmas iepriekš celtās būves un firmai jārada nākošajam klientam iespēja parunāt ar firmas iepriekšējiem klientiem, vai viņiem celtā būve tos apmierina. Tāpat klientiem ir jāpārliecinās vai firmai ir atbilstoša kvalifikācija šādu specifisku darbu veikšanai, vai firma ir Amatniecības Kameras biedrs un vai tajā strādā atestēti namdara amata zeļļi un meistari. Minētie dokumenti ir garants, ka firmai var uzticēties. Kad zināms projektētājs un būvētājs, klientam jāizvēlas no kādiem baļķiem māja tiks būvēta no apaļiem vai no abām pusēm kantētiem baļķiem. Kādi būs stūru savienojumi: krusta, sedlu, bezdelīgastes vai kādā citā pakša veidā.

 

       
Nākošais solis – arhitekts piedāvā iespējamās mājas skices, Būvnieks no skicēm izrēķina orientējoša būves stāva izmaksas. Ja tas klientu apmierina, arhitekts turpina projektēšanu.

Kad projekts ir gatavs, būvnieks precizē celtniecības izmaksas, tiek slēgts līgums un sākas būvniecība.

 
Ieteicams izvēlēties būvfirmu, kas var novadīt visu celtniecības darbus sākot no pamatiem līdz „atslēgai”, Jo baļķu māju celtniecības un ekspluatācijas specifiku pārzin tikai šo baļķu māju būvētāji.
Nododot eksplotācijā baļķu māju klientam ir jāvienojas ar būvētāju par jaunās mājas apsekošanu pirmos trīs gadus, kuru laikā baļķi srauji žūst un ir jāseko līdzi pareizam mājas sēšanās procesam. Tas ir īpaši svarīgi gadījumos, kad guļbūves mājā ir iebūvētas vertikālas konstrukcijas.