Koka būvju restaurācija
 
 

Koka mājas visvairāk bojā celtniecības laikā pieļautās kļūdas un šo māju nepareiza ekspluatācija, ko vienkārši sauc par laika zobu. Nepareizi iestrādāta hidroizolācija palielina mitruma daudzumu konstrukcijās, kas savukārt veicina kokgraužu un koksni noārdošo sēņu rašanos. Šādi bojātu būvju restaurācija ir sarežģīta un reizēm pat dārgāka par jaunu koka māju celtniecību.

SIA „Dziedrs” komanda savu amata prasmi sākuši apgūt jau pagājušā gadsimta septiņdesmito gadu sākumā strādājot Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. Jaucot un pārvedot uz muzeju koka senceltnes, tika izpētīti visi koka māju celtniecības paņēmieni. Tieši šo seno būvju izpēte, tās jaucot, restaurējot un uzstādot muzejā, deva iespēju izprast šo tik praktisko celtņu priekšrocības, kā arī to vājās vietas. Tā bija un joprojām ir neatsverama skola turpmākajam darbam jauno koka māju celtniecībā.

Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā ir savākti visu veidu koka būvju paraugi. Šai vērtīgajā seno būvju krātuvē var skoloties visi arhitekti, konstruktori un celt gribētāji.

Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā SIA „Dziedrs” namdari ir restaurējuši Tādas unikālas celtnes kā Pakalnu vējdzirnavām spārnus un galeriju, Jaunsaimniecības dzīvojamo māju kompleksu , Kurzemes dižo laidaru, Lurķu klēti un rekonstruēta Rizgu rija.

Šī daudzu gadu pieredze lieti noderēja ceļot un restaurējot būves privātpersonām dažādos Latvijas novados.